De Vrijetijdsmarkt Overbetuwe is een initiatief van een aantal oud deelnemers van de vrijwilligersmarkt.

Voorheen werd de vrijwilligersmarkt georganiseerd en gefinancierd door FORTE Welzijn (voorheen STUW, Stichting Welzijn en Maatschappelijke Ondersteuning) in Overbetuwe. Helaas was dit door het verlagen van de subsidie niet meer mogelijk. Ook werd duidelijk dat de vrijwilligersmarkt niet het (alleen) het doel bereikte waar zij voor was: vrijwilligers werven voor maatschappelijke organisaties. De organisaties kregen naast nieuwe vrijwilligers ook meer belangstelling en nieuwe leden.

In 2014 was de markt voor het laatst. De deelnemers vonden dat jammer en daarop heeft STUW het initiatief genomen om met enkele oud deelnemers te brainstormen over alternatieven.  Al brainstormend zijn we tot de conclusie gekomen dat de markt een ander doel mag hebben: niet alleen het werven van vrijwilligers, maar vooral: meer bekendheid van wat Overbetuwe allemaal te bieden heeft aan vrijetijdsbesteding en zorg en welzijn voor haar inwoners. Alle inwoners van Overbetuwe kunnen op die manier zich oriënteren en kennis maken met zowel maatschappelijke als commerciele organisaties. We hopen zo te stimuleren dat inwoners van Overbetuwe actief worden of de juiste weg naar hulp weten te vinden. Of, met een duur woord: een meer inclusieve samenleving bereiken.

Dit zijn de initiatiefnemers:

 

 Van links naar rechts: Henk Knol (cultuur, historische kring Marithaime), Akram Ghorbani (welzijn, STUW), Mariel de Vries (sport, HCOB), Henk Hesseling (cultuur en kunst: Muziekschool All Music en Theater De KiK)